De Databoerin

Smartfarming adviseur


De Databoerin is een onafhankelijk adviesbureau,
waar wij ons richten op de ondersteuning van het boerenvakmanschap
door de toepassing van Smart Farming technologie.

De Databoerin

Welkom! Ik ben Nicole Bartelds, Smartfarming adviseur bij de Databoerin.

Ik ben boerin op een akkerbouwbedrijf in de Drentse Veenkoloniën.
Mijn passie is voor de teler relevante informatie halen uit data over bodem, gewas en klimaat en daarmee praktische toepassingen realiseren, die bereikbaar zijn voor iedereen in de agrarische sector

Ziet u de meerwaarde van op data-gebaseerde beslissingen, maar heeft u niet de tijd of de interesse om dat allemaal zelf uit te zoeken.

Bij de Databoerin kunnen we u daarin ondersteunen.
Wij bieden advies onafhankelijk van leveranciers of merken en bieden u begeleiding van begin tot eind.

Onze dienstverlening bestaat uit

 • Ondernemerscoaching
 • een individueel traject om met Smartfarming meer rendement te halen uit je bedrijf
 • Studiegroep begeleiding
 • een groeptraject om samen met collega's nieuwe Smartfarming mogelijkheden te ontdekken
 • Innovatie-projecten
 • een project om samen met telers nieuwe Smartfarming toepassingen te creeën

Smartfarming

Smartfarming is de toekomst. Maar de toekomst begint NU.
 • Smartfarming biedt mogelijkheden om op een groeiend bedrijf alle gewassen optimaal te blijven monitoren
 • Smartfarming stelt u in staat om te voldoen aan de maatschappelijke wensen van duurzaamheid en traceerbaarheid
 • Smartfarming biedt inzichten om het hoofd te bieden aan de gevolgen van klimaatverandering
 • Smartfarming biedt kansen, wanneer er steeds minder mensen het zware werk in de landbouw kunnen doen

In Smart Farming worden veel verschillende oplossingen aangeboden, maar welke past bij jou en bij jouw bedrijf?
Welke technologie en welke data kun je het beste inzetten.

De Data Boerin helpt u hierbij
De Data Boerin zorgt dat u over de juiste informatie over bodem, gewas en water kunt beschikken om beslissingen te nemen, zonder te verzuipen in al die data

De juistheid en tijdigheid van uw beslissingen bepalen in belangrijke mate uw profijt.

Projecten

Smart Farming is nog volop in ontwikkeling. De Databoerin volgt deze innovaties, maar doet er zelf ook aktief aan mee.
Hieronder een greep uit onze projecten:

 • DataBio bezoek de website van dit project
 • In het DataBio project demonstreren een groot aantal Europese partners in verschillende deelprojecten de voordelen van Big Data technologieën in de productie van ruwe materialen uit de landbouw, bosbouw en visserij/aquacultuur voor het op een verantwoorde en duurzame wijze produceren van voedsel, energie en biomaterialen.
 • MAXSUS Meer informatie
 • In het MAXSUS project ondersteunt De Databoerin een aantal akkerbouwers in de toepassing van precisielandbouw technieken om een maximaal duurzaam resultaat te behalen door het in kaart brengen van bodem en gewas.
 • Leliespect
 • In Leliespect wordt op basis drone-beelden de plantgezondheid van percelen lelies gemonitoord. In dit project wordt nauw samengewerkt met PilotOnDemand dronediensten.

De Databoerin kent de boerenpraktijk en kan daarbij dicht bij de boeren staan om praktische toepassingen te ontwikkelen.

Bent u op zoek naar een projectpartner, die de boerenbelangen kan vertalen naar technisch specificaties, neem dan contact met ons op.

Aanpak

Met Smart Farming gaat u een uitdaging aan om meer omzet te genereren met slimme technologie.

 • Smart Farming gaat over technologie
  Technologie, zoals GPS en sensoren om plaats- én tijdsspecifiek te behandelen. Het gaat om soms behoorljke investeringen op het bedrijf en dus moet een goede afweging worden gemaakt wat u er mee kunt en wilt bereiken.
 • Smart Farming gaat ook over op een andere manier om beslissingen nemen
  Beslissingen nemen door ze te baseren op objectieve data en beelden. Sensoren kunnen veranderingen in het gewas waarnemen, die met het blote oog nauwelijks te zien zijn en een opbrengstmeting geeft objectieve informatie over de bereikte resultaten. Door te experimenteren met stroken met verschillende behandelingen kunt u meten wat het beste resultaat geeft.
 • Smart Farming gaat natuurlijk ook over duurzaamheid
  Door te meten kan veel beter bepaald worden wat de behoefte van bodem en gewas is en daarmee kan men ervoor zorgen dat de teelt in balans is met de omgeving. Toedienen van water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen waar, wanneer en zo veel als nodig is.

Heeft u vragen?

De Data Boerin geeft u graag vrijblijvend uitleg over onze aanpak

Investeer in uw bedrijf en ga het gesprek aan over uw toekomst met Smart Farming.
Wat vindt u van dit aanbod?

Contact

 • Adres

  De Databoerin
  Zuiderdiep 222
  9571 BM 2e Exloërmond
  Nederland
 • Email

  Wilt u meer informatie over onze dienstverlening?
  Stuur een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact op.
  Dank u wel!

  Verstuur bericht

Social